Konzultanti

Na této stránce se můžete seznámit s našimi konzultanty, kteří Vám rádi poskytnou informace a podporu v určité oblasti své odbornosti.

Mgr. Miroslav Šubrt, předseda Cesty poznání

Mirek Šubrt je absolventem jednooborového studia psychologie na UK a pětiletého výcviku v integrativní psychoterapii (Skálův institut). Poskytuje psychoterapii a koučink v osobní i profesní oblasti. Informace k němu najdete též na jeho osobním webu Celistvost.cz.

Psychoterapie

"Psychoterapii vnímám jako společné putování dvou lidí, na kterém terapeut pomáhá klinetovi k většímu uvědomění si jeho cesty a způsobů prožívání. Psychoterapie podporuje v převzetí zodpovědnosti za svůj život, pomáhá řešit problémy v mezilidských vztazích a vede klienta k větší spokojenosti s vlastním životem.

Ve své práci beru zřetel na individualitu každého člověka a respektuji jeho postoje. Jsem otevřený klientele se zdravotním postižením i z oblasti jiných minorit. Zajímám se též o rozbor snů."

Problémy, se kterými vám mohu pomoci: hledání vlastní identity, pocity smutku, úzkosti, problémy v komunikaci s lidmi, partnerské problémy, problémy v rodině, sebeprosazování se, traumatické sny a další...

Cena (60 minut): 500 Kč (450 Kč studenti, příjemci starobního důchodu) - platba po skončení konzultace, nebo předem na účet

Způsob: pouze osobně (Praha, Rybalkova 55)

Koučink

"Koučink je příležitost pro to najít nové cesty k vlastnímu rozvoji. Je to setkání dvou rovnocenných partnerů nad životními plány koučovaného, které mu přináší sílu k jejich realizaci. Plány se mohou týkat jak pracovní, tak osobní oblasti - ve skutečnosti jsou tyto dvě části našeho života pevně propojené. Dlouhodobá spolupráce je ideální pro dosažení trvalých výsledků, ale významný efekt má i jedna hodina koučování."

Cena (60 minut): 600 Kč - platba po skončení osobní konzultace, v případě Skype hovoru předem na účet

Způsob: Skype hovor (najdete mě pod jménem "miroslav.subrt"), osobně (Praha, Rybalkova 55 -> doplatek 150 Kč, případně dle domluvy)

Více informací + objednání:

Email: mirek.subrtcesta-poznani.cz, telefon: 607 817 221

Číslo konzultanta: 01 (tj. var.sym. 30301)

POZN.: Hlásíme se k pojetí psychoterapie jako činnosti nezávislé na zdravotnictví, tak jak stanovuje Štrasburská deklarace o psychoterapii z roku 1990. Terapeut se řídí kodexem EAP.

Podmínky a informace

Konzultace v rámci spolku probíhá za následujících podmínek:

Platba

Konzultaci plaťte pouze v případě, že ji již máte u konzultanta objednanou. Konzultaci můžete zaplatit na účet Cesty poznání 2501023779/2010 s variabilním symbolem "303+číslo konzultanta" (např. pro Miroslava Šubrta "30301"), za specifický symbol pak uveďte číslo, které vám přidělil konzultant. Jde o náš druhý účet, který není transparentní - nemusíte se tedy bát, že někdo nepovolaný uvidí vaše jméno. V případě platby na místě oproti pokladnímu dokladu budou vaše osobní údaje též důvěrné.

Etický kodex konzultanta Cesty poznání

Základy etického jednání konzultantů (výtah z našeho etického kodexu):