O nás

Naše filosofieNaše hodnotyOrgány spolkuČlenství

Naše filosofie

Cesta poznání, z.s. sdružuje zájemce o celistvý rozvoj jejich osobnosti. Naším cílem je podporovat členy v konkrétních krocích vedoucích ke zvýšení jejich životní spokojenosti a vést je k získávání nových dovedností a znalostí prostřednictvím přednášek, seminářů a webových studijních skupin. Nedílnou součástí naší činnosti je pěstování svobodné diskuze, posilování sebevědomí členů a jejich schopnosti vyjádřit vlastní názory.

Vycházíme z představy, že lidská osobnost je průsečíkem biologických, psychických, sociálních a spirituálních kvalit, a proto členy podporujeme ve zdravém životním stylu, pomáháme jim ve zlepšování jejich mezilidských vztahů a v budování náhledu na život, společnost a psychické zákonitosti. Neopomíjíme ani spirituální rovinu existence člověka – zajímáme se o upotřebení tradičních spirituálních technik (např. meditace) v praktickém životě. Členy též podporujeme v nalezení jejich vlastního světonázoru a v aktivním postavení se k životním výzvám.

Ideově vycházíme z evropských liberálních myšlenkových tradic, které sahají až k Sokratovi a jeho pojetí vyvstávání hodnotného prostřednictvím dialogu. Naši činnost též inspirují psychologické proudy a školy, především humanistická a transpersonální. Staré duchovní tradice respektujeme, avšak doplňujeme je o kritický pohled dnešní vědy a filosofie.

Budujeme otevřený systém vzdělávání založení na interaktivitě, diskuzi a vlastní zkušenosti účastníků. Přednášející nebo vedoucí studijní skupiny je průvodcem, který se přizpůsobuje úrovním jednotlivých posluchačů/členů skupiny. Osobní oslovení a zapojení je pro nás více než mechanické memorování.

Jsme otevřeni všem lidem bez výjimky, našimi členy jsou lidé různých profesí a zájmů, což ještě víc přispívá k vzájemnému obohacení. Budeme rádi, když i Vy rozšíříte naše řady.

Více informací naleznete v článku K filosofii Cesty poznání

Naše hlavní hodnoty

Cesta poznání ctí:

Orgány spolku

Jednou za rok se sejde členská rada složená ze starších členů (účastnit se mohou i mladší členové), která zajišťuje organizační záležitosti provozu spolku a volí koncepci a plán pro další rok. Členská rada taky jednou za tři roky volí předsednictvo spolku, které ze svého středu vybere předsedu a dva místopředsedy. Pravomoci orgánů jsou detailně popsány ve stanovách.

Členové předsednictva

Mgr. Miroslav Šubrt je zakladatelem Cesty poznání a jejím současným předsedou.
Zajímá ho filosofie a neurovědy. Inspiruje ho buddhismus a fenomenologie. Snaží se pochopit roli jednotlivce ve společenském dění a rád proniká do zákoutí vlastní duše. Sebepoznání a pomoc lidem se mu staly středobodem na jeho životní cestě - zabývá se psychoterapií, meditačními a relaxačními technikami, významem snů.
Zajímá se též o feminismus a LGBTQ hnutí. Fascinují ho mezioborové souvislosti, často si klade otázky související s etickými dilematy spojenými s masivním rozvojem technologie v posledních letech. Rád se baví s přáteli a chodí relaxovat do přírody.
Vystudoval psychologii na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, je absolventem pětiletého výcviku v integrativní psychoterapii. Pracuje jako psycholog v nemocnici. Na Cestě poznání píše články, poskytuje individuální konzultace.
Bc. Jitka Černochová je místopředsedkyní a šéfredaktorkou Cesty poznání. Zajímá se o osobní a duchovní rozvoj, náboženství, český jazyk, literaturu a média. Ve svém volném čase se věnuje různým oblastem, a to čtení, cestování, focení a v tomto výčtu nesmí chybět ani psaní. Ráda zkouší a poznává nové věci. V současné době studuje na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem na Pedagogické fakultě obor Učitelství pro střední školy – český jazyk a společenské vědy, kde se zapojila do studentského projektu na téma Jan Hus z různých pohledů. Píše články nejen pro Cestu poznání. Organizuje Dny setkávání a stará se o informace na Facebooku.
Mgr. Jan Černoch narozen ve vesnici Hrádek u Ústí nad Orlicí. Účastní se neformálního společenství Seminář starých textů. Filosof (od "sofia"/moudrost, nikoli "zofos"/temnota), formálně magistr filosofie na FF UK. Zabývá se na jednu stranu Platónem, na druhou stranu kosmologickými tématy. Vykazuje sklony k poesii (od "poiésis"/tvoření) a jiné literární činnosti. Má vtipné a různorodé pracovní zkušenosti (podlahářské práce, doučování dětí, komparsní role, digitalizace archivních materiálů pro mormony).
Pro Cestu poznání píše články a vede skupinu Platónova filosofie.

Členství

Pokud zvažuješ, že se staneš členem nebo členkou Cesty poznání, z.s., můžeš se registrovat, čímž budete moci po 31 dnů prohlížet náš web.
Když pak do společnosti vstoupíš jako nováček, stáváš se tzv. mladším členem. Pokud se budete chtít aktivněji podílet na směřování Cesty poznání, můžete po roce požádat o udělení staršího členství, kterým získáš pravomoc hlasovat na členské radě a být volen/a do předsednictva spolku.

Další aktivity si členové vybírají sami – mají možnost se například přihlásit do webových studijních skupin, přispívat na webové fórum, nebo se účastnit vzdělávacích akcí a volnočasových aktivit pořádaných Cestou poznání či jejími členy - a za vše můžeš sbírat "CP mince", které posléze směníš za zajímavé ceny.

Oblasti zájmu členů

Cesta poznání je otevřena všem, kteří chtějí převzít aktivní roli v budování vlastní identity, hledání smyslu života, těm, kteří jsou ochotni na svět nahlížet komplexně a celistvě a přitom své názory a postoje uplatňovat v každodenní praxi. Co se týče oblastí, kterými se členové zabývají či se kterými mají zkušenost, můžeme jmenovat:

Kam dál? Výroční zpráva za rok 2012 Stanovy Cesty poznání Registrujte se

Pokud máte nějaké dotazy, využijte adresu: